Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Elina Knihtilä ja Aki-Mauri Huhtinen: Taito ja taide tekemisen tapana

Sanotaan, että sodassa ja rakkaudessa kaikki on sallittua. Nopeasti ajateltuna sotilastoiminnalla ja näyttämötaiteella ei tunnu olevan kovin paljon yhteistä – vai onko sittenkin? Tätä pohtivat professorit Elina Knihtilä ja Aki-Mauri Huhtinen peilatessaan korkeakoulujensa opetusta keskenään.

Vielä 1700-luvulla taito ja taide merkitsivät samaa asiaa. Ihmisen taito osata tehdä käsillään, jaloillaan, puheellaan tai vartalollaan taidokkaita asioita merkitsi samalla myös taidetta.

Upseeriksi ei voi kasvaa pelkästään istumalla luentosaleissa, vaan kasvu tapahtuu oman ruumiillisen ja henkisen tekemisen kautta. Upseeri siis ”ajattelee kehollaan” ja kokee toiminnan kokonaisvaltaisena. Oikeiden liikkeiden, toimintojen, rutiinien ja käytänteiden jatkuva harjoittelu, toistaminen ja soveltaminen, lähtien erilaisista taistelutekniikoista ja päätyen sotaliikkeiden suunnitteluun karttojen ääressä, ovat ydintä ammattitaidon kehittämisessä.

Harjoittelu ja tekemällä oppiminen ovat keskiössä myös Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa. Näyttelijänkoulutuksessakin tähdätään taiteellisen ajattelun lisäksi kokonaisvaltai-seen keholliseen hahmottamiseen ja psykofyysiseen toimintavalmiuteen. Puhutaan paljon kyvystä oppia harjoittelemaan oikein.

Lue koko artikkeli tästä linkistä.