Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Juha Mälkki: Sotataitoa sotataidon jälkeen

Sotataitokeskustelu on keskustelua sodan ja sodankäynnin taidosta, tiedosta, tieteestä ja taiteesta. Sotataito ei ole vain taistelun voittamiseen liittyvää keskustelua, vaan myös kriittisiä arvioita kokonaisten kriisien ja sotien voittamisen mahdollisuuksista.

”Usean vuoden tutkimusten perusteella olen päätynyt erottelemaan sotataidosta neljä erilaista koulukuntaa. Koulukunnat voidaan nimetä monin eri tavoin. Sotataidon koulukunnat jakautuvat horisontaalisesti suoraan ja epäsuoraan sotataitopainotukseen sekä taktiseen ja strategiseen.”

Lue koko artikkeli tästä linkistä.