Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Lauri Puranen: Strategiset hankkeet – suorituskykyä 2050-luvulle asti

Ensi vuosikymmenellä Ilmavoimien Hornet-hävittäjät ja monet Merivoimien alusluokat poistuvat käytöstä. Poistuvia suorituskykyjä korvaavat HX- ja Laivue 2020 -hankkeet ovat Suomen sotilaallisen puolustuksen kannalta elintärkeitä.

Vuoden 2017 Valtioneuvoston puolustusselonteossa on linjattu, että Ilmavoimien Hornet-kaluston 2020-luvun jälkipuoliskolla poistuva suorituskyky korvataan täysimääräisesti turvallisuusympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti miehitetyillä monitoimihävittäjillä. Monitoimihävittäjien suorituskyky on Suomen turvallisuuden kannalta kriittinen.

Suomella ei ole varaa joutua tilanteeseen, jossa uusi hävittäjä vanhenee ennen aikojaan. Keskeisin päätöksen tekoperuste on suorituskyky: paras suorituskyky voittaa. Valintapäätöstä tehtäessä on arvioitava kunkin kandidaatin tulevaisuutta ja kyettävä arvioimaan koko hävittäjäjärjestelmän kehityspotentiaalia. Lopullinen kandidaattien välinen suorituskykyarviointi tehdään kahdella osa-alueella: operatiivisten suorituskykyvaatimusten eli vaikuttavuuden ja soveltuvuuden sekä tulevaisuuden kehityspotentiaalin osa-alueiden perusteella.

Merivoimien suorituskyky muuttuu 2020-luvun puolivälissä merkittävästi. Neljän Rauma-luokan ohjusveneen ja kahden Hämeenmaa-luokan miinalaivan elinkaari päättyy vuosina 2022–2025. Poistuvien alusten tilalle hankitaan Laivue 2020 -hankkeessa neljä modernia korvettia. Uusien alusten pääominaisuuksia ovat kyky ympärivuotiseen ja pitkäkestoiseen toimintaan merellä kaikissa Itämeren sää- ja jääolosuhteissa, merioperaatioiden johtamiskyky, merimiinoittamiskyky pintatorjuntakyky avomerelle, sukellusveneentorjuntakyky sekä ilmator-juntakyky. Niiden suorituskyvyn on suunniteltu olevan käytössä 2050-luvulle asti.

Lue koko artikkeli tästä.