Uusimmassa numerossa

 
facebook 0420copy       twitter-bird-blue-on-white

Juha Tuominen: Vahva arvopohja elää ajassa

Kansalaiset arvostavat suomalaisia turvallisuusviranomaisia. Suomalainen kadettiupseeristo on arvopohjaltaan yhtenäinen ja tiivis yhteisö. Majuri Juha Tuomisen artikkelissa kuvataan yleisesikuntaupseerikurssilla opis-kelevien arvoja ja niiden muutoksia palvelusuran aikana. Artikkelissa käsitellään myös arvopohjan suhdetta maanpuolustustahtoon.

Toteutin keväällä 2019 Yleisesikuntaupseerikurssi 59:llä opiskeleville oppilasupseereille sähköisen kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää, minkälaiseen järjestykseen he ryhmittävät Schwartzin arvotyypit. Tämän lisäksi pyysin heitä kuvaamaan, millä tavalla heidän arvonsa ovat mahdollisesti muuttuneet heidän palvelusuransa aikana.

Turvallisuus muodostui vastaajien keskuudessa selkeästi tärkeimmäksi arvoksi. Tämä korostui myös sanallisissa vastauksissa. Toisaalta turvallisuus arvona linkittyi ammatilliseen toimintaan, ja toisaalta se käsitti myös roolin vanhempana. Hyväntahtoisuus toiseksi tärkeimpänä ja itseohjautuvuus kolmantena olivat myös yleisesti tärkeinä pidettyjä arvoja. Huomionarvoista on se, että kolmen kärki on täsmälleen sama kuin Pellervon talous-tutkimuksen toteuttamassa suomalaisten arvotutkimuksessa vuonna 2018.

Kokonaisuudessaan yleisesikuntaupseerikurssilaisten vastaukset arvoista heijastivat kypsää, moniulotteista ja kriittistä pohdintaa. Yhteisen arvopohjan merkitys ja sen voimavarat tunnustettiin, mutta toisaalta niitä ei sellaisenaan liimattu osaksi omaa toimintaa. Tämä käy hyvin ilmi oheisesta kiteytyksestä: ”Annettujen arvojen omaksuminen on vaikeampaa iän karttuessa. Pitää olla elämänkokemusta, jota vasten voi peilata kaikkea. Kokemattomat ja nuoret toistavat helpommin annettuja arvoja, mutta niiden syvyys jää usein pinnalliseksi. Aitous tulee iän myötä.”

Lue koko artikkeli tästä.